Kandar

KANDAR

Kandar är en kombination av stångbett och tränsbett. Kandar används främst vid dressyrridning. I Sverige är ridning
med kandar obligatoriskt vid dressyrtävling i klasserna från Medelsvår B och uppåt.